Stráž přírody

Strážci jsou pomocnou rukou pro návštěvníky a zároveň dbají na to, že lidé dodržují předpisy na území národní přírodní rezervace. Strážci tak mohou ukládat pokuty v případě, kdy dojde k překročení zákonné normy na ochranu přírody.

Strážci jsou pomocnou rukou pro návštěvníky a zároveň dbají na to, že lidé dodržují předpisy na území národní přírodní rezervace. Strážci tak mohou ukládat pokuty v případě, kdy dojde k překročení zákonné normy na ochranu přírody. Stráž přírody je zakotvena v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (§ 81, 81a a 81b), a jeho prováděcí vyhlášce č. 395/1992 Sb. (§ 20)

Jak poznáte strážce?

Členové stráže přírody jsou vybaveni služebním odznakem stráže a mají u sebe průkaz strážce nebo zpravodaje. Strážce poznáte i podle oděvu. Na levém rukávu mají nápis STRÁŽCE nebo STRÁŽ PŘÍRODY a nášivku se znakem CHKO nebo logem AOPK ČR.

Strážce může ze zákona

  • Zjišťovat totožnost osob, které porušují předpisy na ochranu přírody
  • Ukládat a vybírat blokové pokuty za přestupky na úseku ochrany přírody
  • Vstupovat na cizí pozemky
  • Zadržet ke zjištění totožnosti osobu podezřelou z porušování předpisů o ochraně přírody a krajiny; zadržené osoby mají povinnost strážce uposlechnout
  • Požadovat pomoc nebo součinnost policie
  • Pozastavit rušivou činnost

Přítomnost stráže přírody slouží jak k prevenci, tak i ke kontrolám. Strážce edukuje návštěvníky o správném chování v chráněném území. Zároveň může postihovat porušení zákona a povinností v chování na území národních parků či CHKO.

O stráži přírody se dozvíte více na malystrazce.cz

Skalní záchranná služba

Víte že skalní záchranná služba funguje podobně jako horská služba. Pomáhá zachraňovat lidské životy