Křížový vrch se tyčí do výšky 667 metrů a nabídne vám nádherný výhled na celé okolí, včetně Adršpachu a známého skalního útvaru Maják. Pokud budete mít štěstí na dobrou viditelnost, dohlédnete až na hřeben Krkonoš!

Co je na Křížovém vrchu zajímavé?

  • Křížový vrch dostal své jméno podle dosud dochované křížové cesty, která stezku lemuje
  • Po cestě vás čeká 14 zastavení, vtesaných do skalních stěn.
  • Na vrcholu najdete velký železný kříž z roku 1857.

Pod Křížovým vrchem, nedaleko Křížové cesty, stojí socha sv. Václava. Na jeho podstavci uvidíte dva německé nápisy — první je Václav a Barbara Rosmannovi, kteří nechali v roce 1802 sochu postavit. Druhý nápis patří baronu Nádhernému, který sochu v roce 1937 nechal opravit.

Start výletu

Adršpach

Galerie

Mapa