Kostel Nejsvětější Trojice ve Zdoňově

Původně gotický kostel ze 14. století byl v 16. století renesančně přestavěn. Kostel stojí na mírném návrší uprostřed vesničky Zdoňov a hned vedle se nachází budova fary a dvě sochy sv. Jana Nepomuckého. V interiéru najdete oltář s obrazem Nejsvětější Trojice od Františka Maischeidra z roku 1879 nebo také renesanční kazatelnu.

Spolek Trinitas

Spolek TRINITAS vznikl za účelem záchrany původně gotického kostela Nejsvětější Trojice ve Zdoňově. Spolek se tento historicky cenný objekt snaží zachránit a pořádá zde benefiční koncerty. Na jejich facebookové stránce se můžete dozvědět více.

Galerie

Mapa