Historie skal

Víte, že stáří skalního města se odhaduje až na 89 milionů let? A že bylo kdysi celé na dně pravěkého moře? Právě síle vody vděčíme za to, jak dnes Adršpašské skály vypadají.

Jak šel čas v Adršpašských skalách

Krásu skalního města přinesla voda

Víte, že stáří skalního města se odhaduje až na 89 milionů let? A že bylo kdysi celé na dně pravěkého moře? Právě síle vody vděčíme za to, jak dnes Adršpašské skály vypadají.

Už v období mladších prvohor tady vznikla propadlina, do které moře a řeky ukládaly své nánosy. Moře během následujících let několikrát ustoupilo a souš se vlivem pohybů zemské kůry vyzdvihovala a rozrušovala. V mladších druhohorách se moře znovu vrátilo a ukládalo na svém dnu písky a vápnité jíly. A jejich vahou a chemickými procesy se volná zrna písku spojila v horninu zvanou pískovec.

Když moře ustoupilo, stalo se území dnešního skalního města navždy souší. Pak se do práce pustily přírodní živly jako mráz, tekoucí voda, vítr a slunce, a zformovaly pískovcové skály do podoby, v jaké je známe dnes.

Za romantikou se vydal i Goethe

Skalní město bylo dlouhou dobu nepřístupnou divočinou. Díky tomu ale posloužilo jako útočiště pro místní, kteří se ve skalách ukrývali v době válek.

Až začátkem 18. století se do skal vypravili první turisté. Právě v době romantismu, v roce 1790, sem zamířil i německý básník Johann Wolfgang Goethe a skalní město si zamiloval. A to i přesto, že mohl spatřit jen několik skalních útvarů na okraji skalního bludiště.

Teprve po obrovském požáru, který v roce 1824 zachvátil skalní město, se Adršpašské skály staly přístupnými a vynikla krása pískovcových útvarů.

Na Goetheho se ale nezapomnělo a na památku básníkovy návštěvy je u Velkého vodopádu jeho busta.

Nádherné chvíle s baronem Nádherným

Roku 1828 koupil panství se zámkem Ludvík Karel Nádherný a zasloužil se o největší rozmach Adršpachu. Baron Nádherný dostál svému jménu a z okolí Adršpachu udělal místo, které si zamilovali králové i císaři.

Hned od počátku investoval velké částky peněz do výstavby silnic, zakládal ovocné sady a lesní školky. V okolí Adršpachu podporoval pěstování lnu, dokonce zde zřídil i přadláckou školu.

Byl to právě baron Nádherný, díky kterému vznikla ve skalním městě síť dodnes používaných turistických stezek. Turisté měli tehdy navíc postaráno i o zábavu. U Malého vodopádu se mohli občerstvit a poslechnout harfenistky. U sedminásobné ozvěny, která se odráží od stěny Křížového vrchu, se hrálo na lesní rohy a střílelo z moždíře.

Ochrana přírody na prvním místě

Kouzlu skalního města se jednoduše nedalo odolat. A to platí dodnes.

Adršpašsko-teplické skály jsou jedním z nejvyhledávanějších přírodních míst v České republice. Místní krajina je domovem pro mnoho vzácných a ohrožených živočichů a rostlin. Její ochrana je na prvním místě, a proto je od roku 1991 zařazena do CHKO Broumovsko. Ve skalním městě platí nejpřísnější pravidla ochrany, která je třeba při návštěvě dodržovat, aby byla místní příroda i nadále tak malebná.

Legenda o zakletí

Oficiálně se sice říká, že skalní město vzniklo působením vody. Legenda nicméně praví, že za ním stojí hněv bohů. Ti prý potrestali obyvatele pradávných měst za to, že do bohatých českých zemí pustili lupiče. A tak je bohové města i s místními obyvateli zakleli a nechali zkamenět. Skalní města, jako je to Adršpašské, mají připomínat zradu, kterou bohové odmítali odpustit.

Galerie