Straż ochrony przyrody

Strażnicy służą pomocą turystom i jednocześnie dbają o ty, by przestrzegali oni zasad obowiązujących na terenie narodowego rezerwatu przyrody.

Strażnicy służą pomocą turystom i jednocześnie dbają o ty, by przestrzegali oni zasad obowiązujących na terenie narodowego rezerwatu przyrody. Strażnicy są uprawnieni do wystawiania mandatów w karnych osobom, które łamią przepisy w zakresie ochrony środowiska. Działalność straży ochrony przyrody wynika z ustawy nr 114/1992 Dz.U. Rep. Czeskiej o ochronie środowiska naturalnego i krajobrazu (§ 81, 81a oraz 81b) oraz rozporządzenia wykonawczego do niej nr 395/1992 Dz.U. Rep. Czeskiej (§ 20).

JAK ROZPOZNAĆ STRAŻNIKA

Członkowie Straży Ochrony Przyrody mają służbową odznakę straży oraz legitymację strażnika lub ochotniczego członka straży. Strażnika poznać można także po ubiorze. Na lewym rękawie bluzy mają napis „STRÁŽCE“ lub „STRÁŽ PŘÍRODY“ oraz naszywkę ze znakiem CHKO lub logo AOPK ČR.

Strażnik jest uprawniony do

  • Sprawdzania tożsamości osób, które naruszają przepisy w zakresie ochrony środowiska
  • Nakładać mandaty karne i pobierać kwotę kary za wykroczenia w zakresie ochrony środowiska
  • Wkraczać na teren osób trzecich
  • Zatrzymywać w celu sprawdzenia tożsamości osoby podejrzane o naruszanie przepisów w zakresie ochrony środowiska i krajobrazu; zatrzymane osoby mają obowiązek posłuchać strażnika
  • Prosić o pomoc lub interwencję policję
  • Przerywać działania zakłócające

 Obecność strażników przyrody ma charakter profilaktyczny i kontrolny. Strażnicy edukują turystów w zakresie właściwego zachowania na obszarze chronionym. Jednocześnie mogą nakładać kary za naruszanie przepisów prawa i obowiązków w zakresie zasad zachowania na terenie parków narodowych lub Obszarów Chronionego Krajobrazu CHKO.

Więcej o straży ochrony przyrody można znaleźć na malystrazce.cz.

Skalní záchranná služba

Víte že skalní záchranná služba funguje podobně jako horská služba. Pomáhá zachraňovat lidské životy