Dane osobowe

Zpracování osobních údajů.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez firmę Technické služby Adršpach, s.r.o.

W tym dokumencie znajdują się informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez firmę Technické služby Adršpach, s.r.o., numer identyfikacji podatkowej (IČO): 252 99 115, z siedzibą w miejscowości Horní Adršpach 128, 549 52 Adršpach, zarejestrowaną w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Okręgowy w Hradcu Králové pod numerem sp. C 14110 (dalej nazywaną „Firmą”), w związku z korzystaniem z portalu internetowego dostępnego pod adresem www.adrspasskeskaly.cz/online-vstupenky (dalej nazywanego „Portalem internetowym”).


I. Zasadnicze pojęcia

1.1    Na początku chci poinformować o niektórych podstawowych pojęciach, z którymi ta informacja się wiąże, a które są również zdefiniowane w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

1.2    „Dane osobowe” to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Dotyczy to osoby, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności za pomocą określonego identyfikatora (imię, numer identyfikacyjny, dane lokalizacyjne, identyfikator sieciowy).

1.3    „Podmiot danych” to konkretna osoba, której dane osobowe są przedmiotem przetwarzania w danym przypadku.

1.4    „Przetwarzaniem” jest każda operacja lub zestaw operacji na danych osobowych (np. zapisywanie, organizowanie, przechowywanie).

1.5    „Administratorem” jest osoba, która określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

1.6    „Przetwarzaczem” jest osoba, która przetwarza dane osobowe dla administratora.

1.7    „Odbiorcą” jest osoba, której dane osobowe zostały udostępnione.

1.8    „Zgoda” podmiotu danych to każde dobrowolne, konkretnie określone, świadome i jednoznaczne wyrażenie woli, przez które podmiot danych wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych.


II.    Úcely a prawne podstawy przetwarzania danych osobowych

2.1    Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu i na podstawie prawnej wymienione poniżej:

    1.    w celu wypełnienia zobowiązań umownych, jakie Spółka zawrze z Tobą (umowa zawarta na podstawie Twojego zamówienia na Portalu internetowym);

    2.    w celu prowadzenia bazy danych naszych klientów na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki w prowadzeniu tej bazy danych; w celu spełnienia obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa (np. prowadzenie księgowości);

    3.    w celu dochodzenia roszczeń prawnych Spółki na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki w ochronie ich praw;

    4.    w przypadku wyrażenia przez Ciebie zgody (poprzez zapisanie się na subskrypcję za pośrednictwem linku przesłanego Tobie wraz z zamówieniem),

    5.    w celu wysyłania komunikatów handlowych promujących Spółkę i/lub towary lub usługi Spółki (np. ofert promocyjnych, informacji o organizowanych akcjach lub podobnych wiadomościach) w nieregularnym biuletynie.

2.2    W przypadku przetwarzania danych osobowych w celu wypełnienia zobowiązań umownych i na podstawie umowy, podanie Twoich danych identyfikacyjnych i kontaktowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy.

2.3    Spółka zwykle uzyskuje dane osobowe bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czyli od Ciebie.


III. Kontaktowe dane firmy

3.    W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych, można skontaktować się ze Spółką za pośrednictwem następujących kontaktów:

  • email: gdpr@adrspasskeskaly.cz
  • kontakt telefoniczny: +420 731 151 656
  • adres kontaktowy: Horní Adršpach 128, 549 52 Adršpach


IV.    Kategorie danych osobowych

4.1    W celu realizacji celów określonych w artykule 2 firma przetwarza w szczególności następujące dane:

    1.    dane identyfikacyjne (imię, nazwisko, numer identyfikacji podatkowej itp.);

    2.    dane kontaktowe (adres dostawy, adres e-mailowy, numer telefonu itp.);

    3.    inne dane niezbędne do wykonania umowy (np. informacje o sposobie płatności, informacje o sposobie dostawy, liczba i rodzaj zamówionych towarów itp.);

    4.    inne dane, których osoba, której dane dotyczą, udzieliła zgody.


V. Przetwarzanie danych

5.1    Twoje dane będą przetwarzane w następujących celach:

    1.    w celu wykonania umowy przez czas trwania tej umowy;

    2.    w celu prowadzenia bazy danych kontaktów klientów firmy przez okres 2 lat od Twojego ostatniego zamówienia;

    3.    w celu spełnienia obowiązków prawnych przez czas niezbędny zgodnie z odpowiednią ustawą, na którą Firma ma obowiązek;

    4.    w celu obrony prawnych roszczeń firmy przez co najmniej jeden rok od upływu terminu przedawnienia tych roszczeń;

    5.    w celu wysyłania komunikatów handlowych w nieregularnym biuletynie przez okres 2 lat od wyrażenia zgody na wysyłanie biuletynu i w przypadku wycofania zgody przed upływem tego okresu, przez czas, w którym zostanie wycofana; zawsze jednak przez okres, przez który jest możliwe przetwarzanie tych danych zgodnie z obowiązującymi i skutecznymi przepisami prawa.


VI. Odbiorcy i przetwarzający danych osobowych

6.1    Podane przez Państwa dane osobowe mogą być przekazywane/dostępne dla innych odbiorców. Są to np. partnerzy Spółki (przewoźnicy, dostawcy usług IT, a także dostawcy usług podatkowych, prawnych lub innych), a także organy władzy publicznej (urzędy, sądy, organy prowadzące postępowania karne) i inni.


VII. Cookies

7.1    Przy wizycie na Portalu internetowym automatycznie przetwarzamy tzw. ciasteczka (cookies). Cookies to krótkie pliki tekstowe, które strony internetowe zapisują w Państwa przeglądarce. Cookies pozwalają na poprawne funkcjonowanie stron internetowych i rejestrowanie informacji o wizycie klienta (np. ustawienia, preferowany język itp.).

7.2     Jakie są rodzaje plików cookie?

podstawowe (techniczne) pliki cookies – te pliki cookie zapewniają prawidłowe funkcjonowanie witryn internetowych i pomagają w ich poprawnym wyświetlaniu, bez nich strony internetowe nie działałyby prawidłowo lub ich funkcjonalność byłaby ograniczona;

funkcjonalne pliki cookies – te pliki cookie pozwalają witrynie internetowej zapamiętać Twoje wybory lub aktualny stan strony (np. wybór języka lub inne preferencje), co poprawia funkcjonalność strony. Te pliki cookie mogą także zapamiętywać zmiany w rozmiarze czcionki, czcionce i innych elementach stron internetowych, tak jak je dostosował użytkownik. Informacje zbierane za pomocą tych plików cookie nie śledzą Twoich działań podczas wizyty na innych stronach internetowych. Aby możliwe było rozpoznanie powtarzającej się wizyty na stronach internetowych i wyświetlanie stron internetowych w sposób ustawiony przez użytkownika, nie mogą być one usuwane po zakończeniu sesji (zamknięciu przeglądarki), ale pozostają przechowywane w urządzeniu;

pliki cookies operacyjne (analityczne) – informacje zebrane za pomocą tych plików cookies służą przede wszystkim do lepszego zrozumienia sposobu korzystania z witryny i optymalizacji jej działania. Dzięki tym plikom cookies można dowiedzieć się, na której części witryny użytkownik kliknął, jaka treść witryny została wyświetlona, ilość odwiedzin;

pliki cookies reklamowe – te pliki cookies zbierają informacje o Twoich nawykach wyszukiwania i na tej podstawie ukierunkowują reklamy odpowiadające Twoim zainteresowaniom i osobie.

Dzięki tym plikom cookie reklamy mogą być lepiej kierowane do użytkowników. Są również wykorzystywane do ograniczenia liczby reklam dla jednego użytkownika i zwiększenia skuteczności kampanii reklamowych. Zazwyczaj pliki cookie te są umieszczane na stronach internetowych przez osoby trzecie za zgodą operatora strony. Pliki cookie zapamiętują, że użytkownik odwiedził stronę i udostępniają tę informację innym podmiotom. Bardzo często pliki cookie te są powiązane z funkcjonalnością stron internetowych zapewnianą przez inne podmioty (np. Google).

pliki cookie osób trzecich - jeśli na stronach internetowych umieszczony jest kontent z innych stron internetowych (np. Facebooka, YouTube itp.), lub używane są narzędzia do analizy lub kierowania marketingu przez osoby trzecie (np. narzędzia Google), pliki cookie tych osób trzecich mogą być przechowywane. Za przechowywanie tych plików cookie odpowiadają osoby trzecie, a strona internetowa, na której są wyświetlane, nie ma nad nimi kontroli.

7.3    W związku ze stronami internetowymi zapisujemy i przetwarzamy tzw. pliki cookie techniczne, funkcjonalne, operacyjne (analityczne) i reklamowe. Udostępniliśmy również firmom Google Inc., z siedzibą przy 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA i Facebook Inc., z siedzibą przy 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA, możliwość zapisywania ich plików cookie, czyli tzw. plików cookie stron trzecich za pośrednictwem naszych stron internetowych.

7.4    Zwracamy uwagę, że zablokowanie plików cookie może mieć negatywny wpływ na funkcjonalność stron internetowych. Możesz zmieniać swoje preferencje w dowolnym momencie w swojej przeglądarce internetowej (patrz poniżej).

7.5    Jeśli w Twojej przeglądarce internetowej masz włączone pliki cookie, nasza firma zakłada, że wyrażasz zgodę na przetwarzanie plików cookie i przetwarza informacje o zachowaniu zawarte w plikach cookie.

7.6    Zebrane pliki cookie mogą być przetwarzane przez innych przetwarzających, w szczególności przez osoby, które świadczą dla Spółki usługi IT. Spółka korzysta z usługi Google Analytics i Facebook pixel w związku z witryną internetową. Pliki cookie mogą więc być przetwarzane przez firmę Google Inc. z siedzibą przy 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA oraz firmę Facebook Inc. z siedzibą przy 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA.

            Zasady usługi Analytics można znaleźć pod tym adresem:
            https://support.google.com/analytics/answer/4597324.
            Zasady usługi Facebook pixel można znaleźć pod tym adresem:
            https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142

7.7    Jak zablokować pliki cookie?

Zapisywanie plików cookie można skonfigurować w ustawieniach przeglądarek internetowych, gdzie można zezwolić lub zabronić odwiedzanym witrynom na zapisywanie i odczytywanie danych z plików cookie, lub usunąć wszystkie pliki cookie zapisane na urządzeniu. Przeglądarki internetowe zazwyczaj umożliwiają blokowanie plików cookie stron trzecich. Niektóre przeglądarki internetowe pozwalają na ustawienie preferencji dotyczących konkretnych witryn internetowych (np. blokowanie lub zezwalanie na zapisywanie plików cookie tylko dla wybranych stron internetowych). Więcej informacji na temat konfiguracji można znaleźć na stronach internetowych swojej przeglądarki internetowej.

7.8    Poniżej znajdziesz linki do instrukcji dotyczących ustawień plików cookie dla najczęściej używanych przeglądarek internetowych:


VIII. Prawa podmiotów danych

8.1    Spółka przetwarza dane osobowe wobec podmiotów danych w sposób zgodny z prawem, przejrzysty i jasny. Dane są zbierane dla określonych, wyraźnie określonych i zgodnych z prawem celów. Spółka dba o to, aby dane osobowe były dokładne i w razie potrzeby aktualizowane. Spółka podejmuje wszelkie rozsądne kroki, aby dane osobowe, które są nieprawidłowe z uwzględnieniem celów, dla których są przetwarzane, były niezwłocznie usuwane lub poprawiane.

8.2    Spółka dba o ochronę praw podmiotów danych i właściwe zabezpieczenie danych osobowych, dlatego przy przetwarzaniu danych osobowych dba o to, aby za pomocą odpowiednich środków technicznych lub innych środków zapewnić jak najwyższy poziom zabezpieczenia odpowiadający możliwym ryzykom przetwarzania.

8.3    Podmiot danych może od administratora żądać informacji i dostępu do danych osobowych zgodnie z artykułami 13 i 14 RODO, w szczególności ma prawo żądać:

  1. tożsamości i konkretnych danych administratora,
  2. udzielenia informacji o celach przetwarzania, dla których dane osobowe są przewidziane,
  3. dostępu do danych osobowych,
  4. poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. zaprzestania przetwarzania danych osobowych.

8.4    Osoba, której dane dotyczą, może zgłaszać dalsze zastrzeżenia co do przetwarzania. Jeśli przetwarzanie opiera się na zgody (art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO), osoba, której dane dotyczą, ma prawo wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

8.5    Jeśli udzielili Państwo Spółce zgody na przetwarzanie danych osobowych, mogą Państwo wycofać tę zgodę w dowolnym momencie, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat.

8.6    W przypadku gdy uważają Państwo, że dane dotyczące ich osoby są przetwarzane przez Spółkę niezgodnie z przepisami prawa, mogą Państwo złożyć skargę do organu nadzorczego - Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Zalecamy jednak w pierwszej kolejności skontaktować się ze Spółką, w celu jak najszybszego uzyskania naprawy sytuacji.

8.7    W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania Państwa danych osobowych, bądź jeśli chcieliby Państwo zaktualizować lub poprawić swoje dane osobowe, a także jeśli chcieliby Państwo złożyć wniosek o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych, lub jeśli chcieliby Państwo zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania, prosimy o kontakt ze Spółką za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w artykule 3.


Do pobrania