Limitowana dostępność! Zarezerwuj online bilety na określoną godzinę. ... więcej

Provozní řád prohlídkového okruhu

Adršpašské skály se svou rozlohou, koncentrací skalních útvarů, jejich reliéfem a ojedinělým ekosystémem představují výjimečnou přírodní hodnotu. Prosíme Vás, abyste přijali s pochopením omezení, dané tímto řádem, a také to že zaplatíte určité vstupné. Podílíte se tím na zajištění obnovy a nezbytné údržby v rezervaci.

 • Trasa zwiedzania Zamknięte

 • Dojazd

 • 11.8 °C

Provozní řád prohlídkového okruhu v národní přírodní rezervaci Adršpašsko-teplické skály

Adršpašské skály se svou rozlohou, koncentrací skalních útvarů, jejich reliéfem a ojedinělým ekosystémem představují výjimečnou přírodní hodnotu. Prosíme Vás, abyste přijali s pochopením omezení, dané tímto řádem, a také to že zaplatíte určité vstupné. Podílíte se tím na zajištění obnovy a nezbytné údržby v rezervaci.                                                                                         

 1. Návštěvníci v NPR jsou povinni dodržovat ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny č.114/1992Sb a vyhlášky 157/1991 o zřízení CHKO Broumovsko a tohoto provozního řádu.
 2. Prohlídkový okruh je přístupný celoročně. V zimních měsících s omezením pouze na úseky, na kterých je prováděna údržba. Vstup na okruh je u Infocentra na okruh Pískovny. Pokladna na plavbu po Skalním jezírku je u jeho přístupového schodiště.
 3. Pohyb návštěvníků je možný pouze po značených turistických cestách. Vstup a pohyb mimo vyznačené trasy je zakázán. Návštěvnici jsou povinni dodržovat písemné a slovní pokyny lesní stráže, orgánů ochrany přírody a pracovníků správy skal.
 4. Osoby vstupující na prohlídkové trasy mimo prostory pokladen činí tak na vlastní nebezpečí.
 5. Pokud je otevřena pokladna nebo infocentrum je návštěvník povinen zakoupit vstupenku.
 6. U hromadných výprav s větším počtem návštěvníků je každá 21.vstupenka zdarma.
 7. Doprovod držitele průkazu ZTP-P má rovněž nárok na vstupné zdarma. Větší skupiny mohou na objednání využít průvodcovských služeb.
 8. Horolezci jsou povinni užívat při nástupu k věžím a ke své činnosti horolezecké stezky uvedené v rozhodnutí MŽP/16584/04 a dodržovat pravidla sportovního lezení uvedené v příloze 3 rozhodnutí MŽP o provozování horolezectví v Adršpašsko-teplických skalách.
 9. Jednorázová vstupenka zakoupená při vstupu do Teplických skal platí při průchodu Vlčí roklí i v Adršpašských skalách a naopak, vstupenka z Adršpašských skal po průchodu Vlčí roklí  platí i v Teplických skalách. Po opuštění okruhu však pozbývají platnost. Návštěvníkům bez platné vstupenky bude při kontrole na okruhu prodána náhradní vstupenka.
 10. Permanentní vstupenka má platnost v roce vystavení.
 11. V zatopeném prostoru bývalé pískovnu je zákaz koupání. Vodní plocha je využívána pouze k projížďkám na lodičkách.
 12. Na celém území NPR je zakázáno zejména:
  • poškozovat provozní vybavení, zábradlí. schody, lavičky, značení a informační tabulky                                                                                    
  • poškozovat skály psaním nebo vyrýváním nápisů
  • vytrhávat sazenice stromů, trhat rostliny, odchytávat volně žijící živočichy
  • kouřit, rozdělávat ohně, tábořit nebo bivakovat
  • znečišťovat prohlídkové trasy a jejich okolí odpadky
  • volné pobíhání psů, jízda na koních a kolech (platí i zákaz vedení kola vedle sebe) mimo k tomu účelu zvláště vyznačené trasy
  • rušit klid a ticho                                                                                                        

13. Strážní služba a pracovníci správy skal jsou oprávněni provádět kontrolu vstupenek. Stráž ochrany přírody je oprávněna podle § 81 kontrolovat totožnost osob a při porušení zákona je oprávněna udělit pokutu nebo vykázat návštěvníka z prohlídkového okruhu.

Zakoupením vstupenky souhlasíte s ustanoveními tohoto provozního řádu. Dodržováním návštěvních podmínek pomůžete uchovat jedinečné přírodní prostředí v Adršpašsko-teplických skalách i pro další generace návštěvníků za což Vám provozovatel TS Adršpach, s.r.o. děkuje.