Regulamin trasy zwiedzania

Adršpašské skály z ich powierzchnią, koncentracją formacji skalnych, ich rzeźbą i unikalnym ekosystemem stanowią wyjątkową wartość przyrodniczą. Prosimy o zrozumienie i zaakceptowanie ograniczeń wynikających z niniejszego regulaminu oraz o uiszczenie odpowiedniej opłaty za wstęp. W ten sposób wspierają Państwo odnowę i konieczne utrzymanie rezerwatu.

Regulamin trasy zwiedzania w Narodowym Rezerwacie Przyrody Skal Adršpašsko-teplických.

Adršpašské skály swoim obszarem, koncentracją formacji skalnych, ich rzeźbą i unikalnym ekosystemem stanowią wyjątkową wartość przyrodniczą. Prosimy o zrozumienie i zaakceptowanie ograniczeń wynikających z niniejszego regulaminu oraz o uiszczenie odpowiedniej opłaty za wstęp. W ten sposób wspierają Państwo odnowę i niezbędne utrzymanie rezerwatu.                                                                                         

 1. Odwiedzający Narodowy Rezerwat Przyrody są zobowiązani przestrzegać przepisów ustawy o ochronie przyrody i krajobrazu nr 114/1992 Sb oraz zarządzenia 157/1991 dotyczącego utworzenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Broumovsko oraz niniejszego regulaminu trasy zwiedzania.
 2. Trasa zwiedzania jest dostępna przez cały rok. W miesiącach zimowych może być jednak ograniczony dostęp tylko do niektórych odcinków, gdzie prowadzone są prace konserwacyjne. Wejście na trasę znajduje się przy Centrum Informacyjnym. Kasa na przejażdżkę łodzią po Skalním jezírku jest przy schodach prowadzących do jeziora.
 3. Ruch odwiedzających jest możliwy tylko po oznakowanych szlakach turystycznych. Wejście i poruszanie się poza wyznaczonymi trasami jest zabronione. Odwiedzający są zobowiązani przestrzegać pisemnych i ustnych instrukcji leśnej straży, organów ochrony przyrody oraz pracowników zarządzających obszarem skalnym.
 4. Wejście na teren oznacza, że odwiedzający wyraża zgodę na ewentualne opublikowanie swojego zdjęcia w celach promocyjnych Skal Adršpach.
 5. Osoby wchodzące na trasy zwiedzania poza obszarem kasy robią to na własne ryzyko.
 6. Tak jest, jeśli kasa lub centrum informacyjne są otwarte, odwiedzający są zobowiązani zakupić bilet wstępu.
 7. Osoby towarzyszące posiadaczowi karty ZTP-P mają prawo do darmowego wstępu. Większe grupy mogą na życzenie skorzystać z usług przewodników.
 8. Horolezci są zobowiązani przestrzegać zasad sportowego wspinania określonych w Regulaminie wspinania na piaskowcowych obszarach skalnych w Czechach.
 9. Jednorazowy bilet zakupiony przy wejściu do Skał Teplickich jest ważny także podczas przechodzenia przez Wlką Dolinę i w Skałach Adršpašskich, a odwrotnie, bilet z Skał Adršpašskich po przejściu przez Wlką Dolinę jest ważny także w Skałach Teplickich. Po opuszczeniu trasy jednakże tracą swoją ważność. Osobom bez ważnego biletu zostanie sprzedany zastępczy bilet podczas kontroli na trasie.
 10. W zatopeném prostoru bývalého pískovce je zakaz kąpania się.
 11. Na całym obszarze Ochronnego Rezerwatu Przyrody (NPR) jest zabronione przede wszystkim:
  • Uszkadzanie infrastruktury, barier, schodów, ławek, oznakowania i tablic informacyjnych.                                                                                 
  • Uszkadzanie skał poprzez pisanie lub wyrywanie napisów.
  • Wyrywanie sadzonek drzew, zrywanie roślin, łapanie dzikich zwierząt.
  • Palenie papierosów, rozpalanie ognia, biwakowanie lub rozbijanie obozowisk.
  • Zaśmiecanie tras turystycznych i ich otoczenia.
  • Wypuszczanie psów bez smyczy
  • jazda konno i rowerem (obowiązuje także zakaz prowadzenia roweru obok siebie) poza specjalnie wyznaczonymi trasami.
  • Zakłócanie ciszy i spokoju
  • Chodzenie poza wyznaczone ścieżki     
  • Latać dronem                                                                                            
 12. Służba strażnicza oraz pracownicy zarządu skał mają uprawnienia do kontroli biletów. Straż ochrony przyrody ma prawo zgodnie z § 81 kontrolować tożsamość osób, a w przypadku naruszenia prawa ma prawo nałożyć grzywnę lub wydalić odwiedzającego z trasy zwiedzania.

Zakupem biletu wyrażasz zgodę na postanowienia tego regulaminu. Przestrzegając warunków wizyty, pomożesz zachować unikalne środowisko naturalne w skałach Adršpašsko-Teplickich także dla przyszłych pokoleń odwiedzających, za co operator TS Adršpach, s.r.o. dziękuje.