Important notice: Máme hodinovou kapacitu návštěvníků. Prosíme, ověřujte dostupnost vstupenek. Nákupem online vstupenky si zajistíte vstup i parkování.  ... více zde

Rules and Regulations

Adršpach rocks with their size, concentration of rock formations, their relief and unique ecosystem represent an exceptional natural value. Therefore we ask you to accept with understanding the restrictions imposed by these rules, as well as the fact that you will pay a certain entrance fee. This will help ensure the restoration and necessary maintenance of the reservation.

Provozní řád prohlídkového okruhu v národní přírodní rezervaci Adršpašsko-teplické skály

Adršpašské skály se svou rozlohou, koncentrací skalních útvarů, jejich reliéfem a ojedinělým ekosystémem představují výjimečnou přírodní hodnotu. Prosíme Vás, abyste přijali s pochopením omezení, dané tímto řádem, a také to že zaplatíte určité vstupné. Podílíte se tím na zajištění obnovy a nezbytné údržby v rezervaci.                                                                                         

 1. Návštěvníci v NPR jsou povinni dodržovat ustanovení zákona o ochraně přírody a krajiny č.114/1992Sb a vyhlášky 157/1991 o zřízení CHKO Broumovsko a tohoto provozního řádu.
 2. Prohlídkový okruh je přístupný celoročně. V zimních měsících s omezením pouze na úseky, na kterých je prováděna údržba. Vstup na okruh je u Infocentra na okruh Pískovny. Pokladna na plavbu po Skalním jezírku je u jeho přístupového schodiště.
 3. Pohyb návštěvníků je možný pouze po značených turistických cestách. Vstup a pohyb mimo vyznačené trasy je zakázán. Návštěvnici jsou povinni dodržovat písemné a slovní pokyny lesní stráže, orgánů ochrany přírody a pracovníků správy skal.
 4. Osoby vstupující na prohlídkové trasy mimo prostory pokladen činí tak na vlastní nebezpečí.
 5. Pokud je otevřena pokladna nebo infocentrum je návštěvník povinen zakoupit vstupenku.
 6. U hromadných výprav s větším počtem návštěvníků je každá 21.vstupenka zdarma.
 7. Doprovod držitele průkazu ZTP-P má rovněž nárok na vstupné zdarma. Větší skupiny mohou na objednání využít průvodcovských služeb.
 8. Horolezci jsou povinni užívat při nástupu k věžím a ke své činnosti horolezecké stezky uvedené v rozhodnutí MŽP/16584/04 a dodržovat pravidla sportovního lezení uvedené v příloze 3 rozhodnutí MŽP o provozování horolezectví v Adršpašsko-teplických skalách.
 9. Jednorázová vstupenka zakoupená při vstupu do Teplických skal platí při průchodu Vlčí roklí i v Adršpašských skalách a naopak, vstupenka z Adršpašských skal po průchodu Vlčí roklí  platí i v Teplických skalách. Po opuštění okruhu však pozbývají platnost. Návštěvníkům bez platné vstupenky bude při kontrole na okruhu prodána náhradní vstupenka.
 10. Permanentní vstupenka má platnost v roce vystavení.
 11. V zatopeném prostoru bývalé pískovnu je zákaz koupání. Vodní plocha je využívána pouze k projížďkám na lodičkách.
 12. Na celém území NPR je zakázáno zejména:
  • poškozovat provozní vybavení, zábradlí. schody, lavičky, značení a informační tabulky                                                                                    
  • poškozovat skály psaním nebo vyrýváním nápisů
  • vytrhávat sazenice stromů, trhat rostliny, odchytávat volně žijící živočichy
  • kouřit, rozdělávat ohně, tábořit nebo bivakovat
  • znečišťovat prohlídkové trasy a jejich okolí odpadky
  • volné pobíhání psů, jízda na koních a kolech (platí i zákaz vedení kola vedle sebe) mimo k tomu účelu zvláště vyznačené trasy
  • rušit klid a ticho                                                                                                        

13. Strážní služba a pracovníci správy skal jsou oprávněni provádět kontrolu vstupenek. Stráž ochrany přírody je oprávněna podle § 87 kontrolovat totožnost osob a při porušení zákona je oprávněna udělit pokutu nebo vykázat návštěvníka z prohlídkového okruhu.

Zakoupením vstupenky souhlasíte s ustanoveními tohoto provozního řádu. Dodržováním návštěvních podmínek pomůžete uchovat jedinečné přírodní prostředí v Adršpašsko-teplických skalách i pro další generace návštěvníků za což Vám provozovatel TS Adršpach, s.r.o. děkuje.